Tilldelande organisationerKungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund