Sällskapet Lundajuristers stipendium för särskilda insatser för gott kamratskap och studiesociala insatser

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Beslutat av Sällskapet Lundajuristers styrelse 2014/2015 och överlämnat vid Juridiska fakultetens examensceremoni år 2015 för särskilda studiesociala insatser i min roll som studentlärare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
Tilldelande organisationerSällskapet Lundajurister