Sparbanken Skånes Forskningspris

Pris: Annan utmärkelse

Beskrivning

Sparbanken Skånes Forskningspris på 500 000 kronor delas ut för att bidra till kunskapsutvecklingen och forskningen inom medicin. Priset tilldelades det nya tvärvetenskapliga forskningsnätverket CoPARLU som samlar experter vid Lunds universitet för att få en helhetsbild av hur aktivitet påverkar folkhälsan och samhället i stort.
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerSparbanken Skåne