Studentlitteraturs Kurslitteraturpris

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Kurslitteraturpriset består av tre priser, varav två hederspriser. Anders Kjellbergs kapitel "Den svenska partsmodellen - facket, arbetsgivarna och lönebildningen" ingår i den med hederspris belönade boken Arbete & Välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige (Åke Sandberg red.). Ett trettiotal forskare medverkar i boken. Förlagsredaktör: Johan Lindgren. Se vidare https://www.studentlitteratur.se/#press/node/432001
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerStudentlitteratur