Svensk förening för övre abdominell kirurgis stora pris

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

OmfattningNationell