Swedish Civil Contingencies Agency prize for best university thesis

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Tilldelande organisationerMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)