Teknologernas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Nina Reistad har lagt ned mycket arbete och engagemang i en omarbetning och modernisering av D-sektionens fysikkurs. Hon har - lyhörd för teknologernas önskemål och intressen - förbättrat en tungrodd kurs och dess kursmaterial. Sådana initiativ vill vi
uppmuntra. Att Nina håller föredömligt pedagogiska och varierade föreläsningar är ytterligare något, som vi värderar högt. Hon har på ett positivt sätt introducerat simuleringar med hjälp av datorer inom samtliga delar av fysikkursen och ger prov på
nytänkande hos institutionen. I kombination med goda läraregenskaper visar Nina ett beundransvärt intresse för varje enskild elev.