The best thesis in hematology for PhD student Alya Zriwil

Pris: Hedersutmärkelse (nationell/internationell)

Tilldelande organisationerSvensk Förening för Hematologi (SFH)