Vetenskapssocieteten i Lund

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap

OmfattningNationell
Tilldelande organisationerKungl. Vetenskapssocieteten Lund