Beskrivning

CAA Conference in Krakow 2019
Tilldelande organisationerStiftelsen Fil dr Uno Ottersteds fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning