Vetenskapssocietens avhandlingspris

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Beskrivning

Pris tilldelat avhandlingen Mönster i grönt: Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor, med motiveringen att det är "en gedigen och lärd avhandling som banar väg för ny forskning"
Tilldelande organisationerKungl. Vetenskapssocieteten Lund