Vetenskapssocieteten i Lund

Pris: Utsedd som ledamot i lärda samfund/sällskap