Vetenskapssocieteten i Lunds avhandlingspris 2023

Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Tilldelande organisationerKungl. Vetenskapssocieteten Lund