Wallanderstipendium

Pris: Hedersutmärkelse (nationell/internationell)

Beskrivning

post-doc award, Sweden, 2007-2012, 120,000 €
Tilldelande organisationerJan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse