OmfattningNationell
Tilldelande organisationerKungliga Vetenskapsakademien (KVA)