Är fasseparation och ett biomolekylärt kondensat inblandat i kontrollen cellpolaritet och tillväxt i Actinobacteria?

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/08/152024/06/30

Finansiering

  • Crafoordska stiftelsen