Ätsvårigheter hos barn: Förekomst och föräldrars levda erfarenhet

  Projekt: Avhandling

  Projektinformation

  Beskrivning

  Att ge sitt barn mat är ofta något av det första, och viktigaste, vi gör som föräldrar. Det ger en känsla av kompetent föräldraskap när man klarar att mata och föda upp sitt barn. När matning och ätande inte fungerar, kan föräldrar bli både oroliga och stressade och barnen kan få problem med tillväxt, och beteende i matsituationen.
  Pediatric Feeding Disorder, eller Ätsvårigheter hos barn, är vanligare än vad både sjukvården och allmänheten uppfattar. Den mest citerade siffran i internationell litteratur är 25 %, och hos barn med utvecklingsförseningar av något slag kan så många som 80 % av barnen vara påverkade av ätsvårigheter. Pediatric Feeding Disorders kan definieras som svårigheter att äta tillräckligt med munnen, och är associerat med medicinska, näringsmässiga och psykosociala dysfunktioner samt svårigheter med de förmågor som krävs för att kunna äta. Det senare kan bland annat handla om att barnet har en påverkad oral motorik eller sensorik, och kräva anpassningar i måltiden såsom ändrad konsistens eller speciell teknik för att kunna mata barnet.
  Tidiga ätsvårigheter kan också vara en signal om svårigheter i relationen mellan föräldrar och barn. Föräldrar som är stressade i måltidssituationen och känner oro över barnets tillväxt, kan börja pressa barnet till att äta, vilket kan leda till att barnet börjar känna aversion både mot maten och situationen i sig. Föräldrar rapporterar att man ofta har spenderat mycket tid och kraft på att hitta vård för sina barns ätsvårigheter, och stigmat av att ha ett barn som inte äter på vanligt sätt kan göra att det dröjer innan man får hjälp. Föräldrar kan känna sig isolerade och mycket oroliga, och man gör också många anpassningar i hur man fungerar som familj.
  Föreliggande projekt syftar till att ta reda på hur många barn som är drabbade av ätsvårigheter i västra Skåne, samt den levda erfarenheten hos föräldrar till barn med ätsvårigheter.
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum2019/11/012021/11/30