Århuskonventionens tillämpning och dess konsekvenser för äganderätt och näringsfrihet i Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att i förhållande till Århuskonventionens ordalydelse och ursprungliga intentioner utreda nuvarande tolkning och tillämpning i Sverige mot bakgrund av utvecklingen i övriga länder som är konventionsparter, och i EU. Det ska också utredas hur eventuella förändringsprocesser gått till. Vidare ska det även analyseras vilka konsekvenser den svenska tillämpningen har för verksamhetsutövare inom de gröna näringarna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2023/03/012024/02/29

Finansiering

 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik
 • Nationalekonomi
 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • Århuskonventionen
 • Rättsstat
 • Rättsekonomi
 • Rule of law