Ökad CBRN förmåga för skydd och övervakning av dricksvatten i fortifikationer

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/03/172022/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Swedish Defense Research Agency (huvudsaklig)
  • Sydvatten AB
  • VA Syd
  • Sweden Water Research AB
  • Fortificationverket
  • Swedish National Forensic Center