”Överlevnad, funktion, och anhörigas situation 3–5 år efter stroke: en långtidsuppföljning från Riksstroke”

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektet ämnar beskriva långsiktig överlevnad samt förändringar i funktionsnivå och möjliga orsaker till detta. Mätpunkter är 3 och 5 år efter stroke. Även de anhörigas situation belyses givet deras betydande roll för den drabbades situation. Projektet består av fyra delstudier:
Studie 1: Deskriptivt arbete som presenterar överlevnad och förändringar i funktionsförmåga.
Studie 2: Analys av vad som karaktäriserar de patienter som försämras i funktionsnivå under uppföljningsperioden.
Studie 3: Analys av vad som karaktäriserar de patienter som avlider eller av annan orsak inte deltar i uppföljningsenkäterna.
Studie 4: Analys av de anhörigas situation ut vid tidpunkten för uppföljning.
Kort titellångtidsuppföljning efter stroke
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012021/09/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi