Överlevnad, karaktäristika och orsaker vid hjärtstopp utanför sjukhus med initial icke-defibrillerbar rytm

Projekt: Avhandling

Projektinformation

StatusEj startat