Ett gränslöst arbetsliv i en digital tid: Näthat som ett arbetsmiljöproblem

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Hur påverkar teknikutvecklingen, till exempel den ökade användningen av sociala medier och artificiell intelligens, arbetslivet och arbetsmiljön?

Arbetsmiljöforskningen har främst fokuserat på risker på arbetsplatser och hur de påverkar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Vidare har fokus varit på hur arbetsplatser organiseras och arbetsuppgifter utförs. Det är nu hög tid att även lyfta fram risker som är knutna till den digitala arbetsmiljön. Den digitala arbetsmiljön blir allt mer aktuell då en allt större del av arbetslivet digitaliseras genom exempelvis IT-system, artificiell intelligens och sociala medier. Arbetslivet har förändrats genom att gränserna mellan arbete och fritid har luckrats upp, och att man allt mer framträder som person i sitt yrkesliv. Betydelsen av den digitala arbetsmiljön har på senare tid börjat studeras, men detta är ett forskningsfält under utveckling. Projektet vill förstå och förklara vilka konsekvenser internet och sociala medier får för arbetslivet och arbetsmiljön genom att fokusera på näthat som riktas mot arbetstagare och arbetsorganisationer. Merparten av forskningen om arbetsmiljö har inte inkluderat näthat trots att det har beskrivits som ett växande problem. Projektet kommer att söka svar på i vilken omfattning näthat mot yrkesverksamma förekommer, hur det uttrycks samt vilka förhållningssätt och strategier individer och organisationer har för att hantera det.

Tre yrkesgrupper
Tre yrkesgrupper har valts ut: socialarbetare, lärare och journalister. Projektet baseras på en enkätstudie riktad till 7500 yrkesverksamma samt en kvalitativ studie av tre arbetsplatser: en socialtjänst, en gymnasieskola och en nyhetsredaktion. I den kvalitativa studien kommer det att genomföras både fokusgrupps- och individuella intervjuer, observationer samt textanalys av dokument. I de individuella intervjuerna med chefer kommer det även ställas frågor om digitalt ledarskap.

Nya arenor för hot och kränkningar
Projektet är högst relevant för arbetslivsforskningen eftersom det kommer att bidra med kunskap om hur teknikutvecklingen påverkar arbetslivet och arbetsmiljön. Ett centralt bidrag är att lyfta fram hur hat, hot och kränkningar, som har uppkommit på nya arenor, förstås och hanteras och att teoretisera kring var organisationens och individens ansvar börjar och slutar i en tid då teknikutvecklingen luckrat upp traditionella gränser mellan arbetsliv och privatliv.
Kort titelEtt gränslöst arbetsliv i en digital tid
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012022/12/31

Finansiering

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete