A consumer revolution? Evidence from Sweden, 1680–1860 (preliminär titel.)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektet är fokuserat på konsumtionsmönster i tidigmoderna hushåll, samt dess relation till materiell levnadsstandard och hushållsproduktion. Genom att undersöka bouppteckningar ifrån södra Sverige kan vi utforska inte bara det tidigmoderna hushållets materiella villkor, utan även deras förhållande till de kraftigt framväxande, och ofta internationella, nätverk av produktion och distribution av varor och materiella trender. Målet är att testa den inflytelserika teorin om den så kallade ’Flitens revolution’, idén att ökad tillgång till konsumtionsvaror fick folk att arbeta fler timmar för att öka sina inkomster, vilket drev på den ekonomiska utvecklingen, och dess applicerbarhet på svenska, och i en mindre grad danska, förhållanden.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Historia

Nyckelord

  • Flitens Revolution
  • Tidigmodern historia
  • Konsumtionshistoria
  • Produktionshistoria
  • Ekonomisk historia
  • Historia