Digital historiekultur

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Internet har vänt upp och ner på etablerade föreställningar om inhämtning, lagring, produktion och spridning av kunskap. Förändringarna är fundamentala och får inte minst konsekvenser i ett ideologiladdat fält som historia. Samtidigt är Internet i dag kanske den främsta och mest livaktiga arenan för historieproduktion och historiebruk. Detta skapar konflikter.

Internet har vänt upp och ner på etablerade föreställningar om inhämtning, lagring, produktion och spridning av kunskap. Förändringarna är fundamentala och får inte minst konsekvenser i ett ideologiladdat fält som historia som utgör en samtidskraft. Samtidigt är Internet i dag kanske den främsta och mest livaktiga arena för historieproduktion och historiebruk. Sättet som det förflutna tillskrivs mening och det sätt som dåtid, nutid och framtid knyts ihop är dessutom under ständig omförhandling i bloggosfären, Wikipedia eller på politiska extremisters hemsidor.
Syftet med projektet är att analysera hur den digitala historieskrivningen förgrenar sig, hur synen på vad som faktiskt har hänt, vad som är sant och falskt, har förändrats. Att var och en blivit sin egen historiker på nätet innebär förvisso en demokratisering av historieskrivningen men också att påståenden om det förflutna inte prövas eller kontrolleras i samma utsträckning som tidigare.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31