Dispyt om grunden för metodologisk individualism

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Individualism
  • Normativity
  • Inferentialism
  • Philosophy of Mind
  • Philosophy of Social Science