Stickskador mot thorax: Ett rättsmedicinskt epidemiologiskt utvärdering

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektet ämnar att öka kunskapen om skadebilder och skadors svårighetsgrad avseende skarpt våld mot bålen för att öka den vetenskapliga grunden bakom rättsmedicinska bedömningar avseende brottsoffer och misstänkta gärningsperson såväl som i obduktionsärenden.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/08/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Rättsmedicin

Fria nyckelord

  • Thorax
  • Rättsmedicin