En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska civilsamhället

Projektinformation

Beskrivning

Projektet ska utforska eliter och elitisering inom det svenska civilsamhället med fokus på integrationsområdet. Det vill säga vilka aktörer som lyckas nå inflytelserika positioner och status i det civila samhället inom integrationsområdet och vilka processer som leder till detta. Projektet ska också se på hur elitisering påverkar det civila samhällets demokratiska kvalitet och representativitet.

Populärvetenskaplig beskrivning


StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012018/12/31

Finansiering

  • Swedish Agency for Youth and Civil Society

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap