Religiös erfarenhet i ett relationalistiskt perspektiv

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur konstruerar vi vår verklighet? I ett relationalistiskt perspektiv finns inte något givet gränssnitt mellan kunskapssubjektet och kunskapsobjektet. Subjekt och objekt definieras och verkligheten konstitueras i en intraaktiv relation. Om varken det erfarande subjektet, Gud eller det Heliga existerar före relationen, utan konstitueras genom denna, hur kan vi då förstå religiös erfarenhet?

Det här avhandlingsprojektet rör frågan om hur vi konstruerar den verklighet vi lever i, såväl vardagsverkligheten som den subatomära och den religiösa verkligheten. Hypotesen är att det inte finns något entydigt givet gränssnitt mellan kunskapssubjekt och kunskapsobjekt, utan att detta gränssnitt konstrueras aktivt vid varje kunskapshändelse.

Avhandlingens syfte är att utarbeta ett relationalistiskt perspektiv och att använda detta för att bidra till diskussionen i frågor om sanning, referens och verklighetskonstruktion i allmänhet, och mer specifikt i frågan om hur vi kan förstå religiös erfarenhet och religiösa fenomen.

En grundidé är att verkligheten konstitueras av fenomen som manifesteras i och genom en intraaktiv process som involverar människan som en integrerad del av världen. Här används ”intraaktivitet” i stället för det vanliga ”interaktivitet”, för att understryka det ömsesidiga konstituerandet av subjekt och objekt, det vill säga att de bara är relationellt åtskilda och inte existerar som separata individuella element.

Enligt det perspektiv som anläggs existerar det före eller oberoende av den intraaktiva processen inte någon given, specifik verklighet, som orsakar eller ligger bakom fenomenen och utgör deras referens eller grund.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/09/012014/12/31