A Stylistic-Theological Analysis of Synoptic parallels. A Systemic Functional Linguistic Approach with Specific Reference to Verbal Aspect and Discourse Analysis

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet berör de synoptiska evangelierna och frågan om stil uttryckt genom den teologiska-grammatiska profilen hos varje synoptiker och hur dessa profiler speglas i översättning. Denna undersökning motiveras av det faktum att nytestamentliga språkstudier i stor utsträckning länge har legat långt efter när det gäller att nyttja de senaste rönen inom allmän och grekisk lingvistik.

Projektet berör de synoptiska evangelierna, alltså Matteus, Markus och Lukas, och frågan om stil uttryckt genom den teologiska-grammatiska profilen hos varje respektive evangelieförfattare och hur dessa profiler speglas i översättning.

Denna undersökning motiveras av det faktum att nytestamentliga språkstudier i stor utsträckning länge har legat långt efter när det gäller att nyttja de senaste rönen inom allmän och grekisk språkvetenskap. Nytestamentlig forskning har varit beroende av grekiska grammatikor som producerades i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet, dvs innan den allmänna lingvistiken som disciplin ens var född. Denna avhandling är ett bidrag till rätta till denna situation genom en språkligt informerad stilistisk-teologisk analys av ett antal synoptiska paralleller, där analysresultaten sen tillämpas på översättning ur såväl teoretisk som praktisk synpunkt.

Från ett systemisk-funktionellt perspektiv läggs vikten dels vid teorier om verbalaspekt i grekiskan, där ett icke-temporalt subjektivt perspektiv på varje synoptiker - i motsats till det traditionella temporala synsättet - betonas, dels på diskursteori, där texten behandlas ur ett helhetsperspektiv. Med hjälp av den systemisk-funktionellt taggade databasen Integrated Greek New Testament (IGNT) verifieras resultaten gentemot hela den korpus som de synoptiska evangelierna utgör.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/09/012015/12/31