Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? Estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 1945–1960

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna idéhistoriskt inriktade avhandling om svensk konstmusik under efterkrigstiden beskriver och analyserar hur relationen mellan å ena sidan kollektivism och tonalitet, och å andra sidan individualism och atonalitet förhåller sig till det svenska modernitetsprojektet. Det tonalt välordnade samhället implicerar att det är den traditionella konstmusiken som är modern snarare än den atonala.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/09/012007/12/31