Principen om rättsmissbruk inom EU och Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Doktorandsstudier för Maria Fritz, fortsatt finansiering av Torsten Söderberg- Halv tid för fyra år.

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag analyserar hur den EU-rättsliga principen om förbud mot rättsmissbruk fungerar i Sverige. Principen tycks vara svår att tillämpa i Sverige på grund av rättskulturella skäl. Jag granskar särskilt det skatterättsliga området eftersom principen har stor relevans där. Ämnet är aktuellt på grund av EU:s och OECD:s ansträngningar att förhindra skatteflykt och annat skatteundandragande i medlemsländerna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012020/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)