Projektinformation

Beskrivning

Forskarnätverk för forskare knutna till Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU) vid Lunds universitet.
AkronymATLAS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/12/20 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Annan humaniora
  • Tvärvetenskapliga studier