Academic Writing in English at Lund University (AWELU)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet AWELU syftar till att ge anställda och studenter vid Lunds universitet stöd i att utveckla sina individuella färdigheter inom akademiskt skrivande på engelska utifrån en webbaserad resursplattform.Lunds universitet utvecklar under 2009-2010 en universitetsgemensam resursplattform på webben för akademiskt skrivande på engelska: AWELU (Academic Writing in English at Lund University).Webbresursen som AWELU-projektet håller på att utveckla kommer att kunna användas av både studenter och personal vid universitetet. En del av dess innehåll kommer att beröra mer generella aspekter av akademiskt skrivande på engelska, såsom språkriktighet, textstrukturering, akademisk hederlighet och referenshantering, medan vissa delar kommer att vara riktade till en specifik användarkategori, exempelvis till uppsatsskribenter eller brevskrivare.Resursplattformen kommer även att fungera som en samlingsplats för information om policyregler för användning av engelska inom Lunds universitet, samt vara en resurs i anslutning till bruket av engelsk terminologi inom universitetet. AWELU är på så sätt ett led i Lunds universitets internationalisering.Plattformen kommer att bestå av informativa såväl som instruerande texter. Dess innehåll ska förmedlas via en oproblematisk visuell kontext. Det ska vara lätt att söka och hitta information även för användare som inte har kunskaper i relevant terminologi.Sökfunktionen ska presentera svar baserade på ett antal parallella sökstrategier och sökresultatet kommer att visas i ett antal resultatsrutor (s.k. Viewpoint-teknik). Plattformens sökfunktion kommer således att vara utpräglat interaktiv för att öka resursens tillgänglighet.
En inventering av plattformens användning görs under våren 2018.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31