Acromioclavicular joint dislocations: epidemiology, radiography and outcome

Projektinformation

Beskrivning

I detta prospektiva, kliniska avhandlingsprojekt studeras luxationer i akromioklavikularleden. Skadans epidemiologi beskrivs i en relativt oselekterad population. Röntgendiagnostik och utfall efter både kirurgisk och konservativ behandling studeras.
Kort titelAcromioclavicular joint dislocations
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012020/12/18

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nyckelord

  • Akromioklavikularled
  • AC-led
  • Luxation
  • Epidemiologi