Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att beskriva ARDS-populationen genom att bygga en omfattande databas, att studera ARDS-populationen med nya biomarkörer, att applicera maskininlärningsmetoder på fenotypning av ARDS och att bygga ett expertsystem med maskinlärning för att klassificera lungröntgenbilder avseende ARDS. Populationen som studeras är alla ARDS-patienter som intensivvårdats på IVA eller infektionsavdelning i Region Skåne mellan 2015-01-01 och 2019-12-31.
Kort titelARDS i Skåne
AkronymARDSiS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/02/282028/03/05

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap