Målinriktade, adaptiva byggrobotar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet siktar på att utveckla biologiskt motiverade arkitekturer får nästa generations anpassningsbara servicerobotar med en stor nivå av proaktivitet och målinriktning. I projektet utvecklar vi robotar som kan utföra olika uppgifter i en naturlig miljö, t ex att hämta objekt eller sätta ihop byggelement till olika konstruktioner.

Goal-Leadersprojektet kommer att använda sig av perspektiv från neurovetenskap, datormodellering och robotik för att undersöka tre typer av kompetenser:

- hur en agents kan uppfylla uppfylla mål som kombinerar kroppsliga, känslomässiga och kognitiva element coh de biologiska och beräkningsmässiga mekanismerna bakom;

- de mekanismer som gör det möjligt att tilldela olika handlingar olika värden i olika situationer för att länka en agents mål med dess sensomotoriska processer;

- de biologiska och beräkningsmässiga mekanismerna bakom en agent förmåga att antecipera vad som ska hända i framtiden och att utföra mentala simuleringar.

Resultatet av projektet kommer att utvärderas i förhållande till beteendedata och neurovetenskapliga resultat och genom att sätta samman tre demonstrationer där robotar på egen hand ska utföra en navigerings- och konstruktionsuppgift. Robotarna ska kunna anpassa sig till nya uppgifter på egen hand utan att behöva programmeras om.

Projektkonsortiet består av en interdisciplinär grupp av europas främsta forskare med inriktning mot neurovetenskap, kognitonsvetenskap och robotik. Vår designmetodologi kommer att ha en viktig roll för förståelsen av målinriktat beteende i levande organismer och för att kunna bygga framtidens målinriktade servicerobotar.
AkronymGoal-Leaders
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012014/12/31