Administrativa neoprofessioner i hälso- och sjukvården: fallet verksamhetsutvecklare

  • Alvehus, Johan (Forskare)
  • Andersson, Thomas (Forskare)
  • Gadolin, Christian (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I sjukvården får verksamhetsutveckling en allt större roll och i detta blandas styrformer och verksamhetslogiker. Utfallet av detta är oklart, inte minst gällande vilka som kommer att dominera. Denna ansökan baseras på en ambition att på ett mer djupgående och empiriskt detaljerat plan förstå hur olika yrkesgruppers verksamhetslogiker relateras till varandra. Empiriskt studeras verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården, som i vardagen ska förändra olika verksamhetslogiker. Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur institutionella logiker uttrycks i vardagspraktiken i sjukvårdsorganisationer för att på så sätt bidra till ökad reflexivitet i vårdutvecklingsarbete.

Populärvetenskaplig beskrivning

I sjukvården får verksamhetsutveckling en allt större roll och i detta blandas styrformer och verksamhetslogiker. Utfallet av detta är oklart, inte minst gällande vilka som kommer att dominera. Denna ansökan baseras på en ambition att på ett mer djupgående och empiriskt detaljerat plan förstå hur olika yrkesgruppers verksamhetslogiker relateras till varandra. Empiriskt studeras verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården, som i vardagen ska förändra olika verksamhetslogiker. Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur institutionella logiker uttrycks i vardagspraktiken i sjukvårdsorganisationer för att på så sätt bidra till ökad reflexivitet i vårdutvecklingsarbete.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi