Avancerade uttrycksformer hos den tidiga moderna människan. Att spåra kognitivt beteende i materiell kultur

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet behandlar de äldsta moderna människornas relationer såväl mellan grupper som till den fysiska omgivningen. Utgångspunkten är resultatet från en utgrävning av en liten grotta i Western Cape, Sydafrika. Bosättningen som är ungefär 80000 år gammal. Råmaterialet för vissa redskap visar på omfattande utbytessystem mellan grupper. Det finns också rikligt med insamlad ockra i olika färger.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012010/12/31