Projektinformation

Beskrivning

An interdisciplinary Advanced Study Group developing the conceptual basis for the field of Aesthetics and Business Creativity. With support from the Pufendorf Institute at Lund University
AkronymASG / ABC
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/02/272025/02/28

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Filosofi
  • Konstvetenskap
  • Bildkonst
  • Litteraturvetenskap