Projektinformation

Beskrivning

Building a new sample environment at MAXIV for in-flight XPS-measurements of aerosols
Kort titelAerosols@MAXIV
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/03/012023/11/30

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur