Ålders och könsberoende skillnader i ACE2 i blodet kan ge förståelse för sjukdomsutbredningen av COVID-19

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), som är en avspjälkningsprodukt från membranbundet ACE2, kan mätas i blodet. Då “severe acute respiratory syndrome coronavirus-2” (SARS-CoV-2) fäster till den aktiva ytan av mACE2 när viruset tar sig in i cellen, verkar det troligt att mACE2 är involverad vid utvecklingen av coronavirus disease 2019 (COVID-19). I denna studie, som följer sACE2 hos en grupp individer från 10 till 23 års ålder, visar vi att sACE2 förändras med tiden så värdena ökar med stigande ålder och att de är högre hos vuxna män än vuxna kvinnor, en association som korrelerar till vilka grupper som har hög risk att utveckla COVID-19.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/03/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin