AGE-TECH: Teknologi som stöder engagemang i meningsfulla aktiviteter in och ut ur hemmet medan åldrandet

Projekt: Avhandling

Sökresultat