Äldre med utvecklingsstörning, hälsa och dödlighet, vårdutnyttjande och social välfärd: en svensk nationell longitudinell populationsstudie

Projekt: Forskning

Filter
Deltagit i konferens

Sökresultat