AI-förordningen - mellan fixering och flexibilitet

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med studien är att belysa regulatoriska utmaningar vid reglering av utveckling och spridning av artificiell intelligens (AI), dvs. det s.k. ”taktproblemet”, och sätt att hantera dessa utmaningar. Studien analyserar rådande utkast på AI-förordningen med hjälp av ett teoretiskt ramverk med bas i det s.k. taktproblem som uppstår mellan rättsliga behov av fixering och teknikutvecklingens ständiga föränderlighet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/02/212023/09/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik och samhälle
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • AI-förordningen
 • taktproblemet
 • pacing problem
 • LLMs
 • OpenAI
 • General purpose AI
 • AI-definitionen
 • EU
 • EU-kommissionen