Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt syftar till att skapa bättre förutsättningar för statliga myndigheter att främja jämställdhetspolitiken och de jämställdhetspolitiska målen i deras existerande och kommande applicering av datadrivna teknologier och artificiell intelligens (AI). Målet med projektet är att förse Jämställdhetsmyndigheten med fördjupade insikter om hur risker för ojämställdhet kan identifieras och minskas, samt hur jämställdhetspolitiken kan främjas när myndigheter använder datadrivna teknologier och AI.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/12/012021/11/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • AI och jämställdhet
  • riskbedömning
  • tillämpad AI
  • AI i offentlig sektor