Alla dessa dekorationsmålare

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Kring förra sekelskiftet kan ett uppsving för väggmåleri, utfört av dekorationsmålare, skönjas i Sverige. Ett måleri som fortfarande har en påtaglig roll i vår visuella miljö. Av dessa konstnärer är endast ett fåtal kända idag och forskningen är knapphändig. Projektet har för avsikt att lyfta fram denna yrkeskår i relation till en kritisk granskning av den svenska konsthistorieskrivningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012013/12/31