Alternativa livsmedelsmarknader: Att främja nya sätt att producera och konsumera mat

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelAlternative food markets
AkronymAFM
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012023/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet (huvudsaklig)

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Sociologi
  • Tvärvetenskapliga studier