Det antika Hermione – Ett dolt stadslandskap

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet utgör ett samarbetet mellan de arkeologiska myndigheterna i Argolis (Grekland) och Svenska Institutet i Athen, med medverkan av forskare från Lunds Universitet. Projektet syftar till att kartlägga och dokumentera såväl synliga som nyligen utgrävda arkeologiska lämningar i ett enhetligt tredimensionell GIS (Geografiskt Informationssystem). Detta material kommer att ligga till grund för separata studier kring stadens urbana, demografiska och sociala utveckling. Fältarbetet inleddes sommaren 2015 med olika förstudier och utprovning av dokumentationsmetoder (laserscanning, drönarfoto, GPS mm). Fokus låg på vad som förmodas vara lämningarna efter Demeter Chthonias tempel och dess omgivning. Även stadens stadsmur och nekropol (gravplats) studerades. Under efterföljande kampanjer (2016, 2017) fortsatte undersökningarna av templet och stadens stadsmur samtidigt som delar av nekropolen grävdes ut. 2018 och 2019 års kampanjer har fokuserat på det äldre stadsområdet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012023/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Swedish Institute at Athens
  • Ephorate of Antiquities of Argolida (huvudsaklig)

Finansiering

  • Stiftelsen Elisabeth Rausings Minnesfond

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Fria nyckelord

  • Hermion
  • Hermione