Anala fistlar - tredimensionellt endoanalt ultraljud och resultat av behandling med kollagenplugg

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Målsättning
I: att utvärdera långtidsresultat (>7 år) av kollagenplugg för behandling av patienter med komplicerade analfistlar
II: att utvärdera vilka postoperativa fynd på tredimensionellt (3D) endoanalt ultraljud (EAUS) kan relateras till risk för fistelrecidiv efter behandling med kollagenplugg
III: att utvärdera användning av 3D EAUS vid preoperativ bedömning av perianal fistelsjukdom hos nydiagnostiserade patienter
IV: att utforska användning av 3D EAUS för mätning av analkanalens längd hos icke-opererade patienter med anala fistlar

Populärvetenskaplig beskrivning

En analfistel är en falsk gång mellan analkanalen och huden vid analöppningen. Efter ofta ett akut insjuknande med böld nära analöppningen har patienterna kvar en öppning på huden där det tömmer sig blod, vätska, var eller avföring. Dessutom finns det risk att utveckla nya bölder. De flesta patienter är unga, 30–50 år, vid insjuknandet. Enligt olika rapporter insjuknar 9-23 per 100 000 européer i anal fistelsjukdom varje år. En fistel läker i princip aldrig av sig självt utan för bot krävs någon form av kirurgi. Många patienter upplever tillståndet som plågsamt och det kan påverka såväl yrkesliv som social tillvaro.
I denna avhandling undersöks långtidsresultat av kollagenplugg och utforskas användning av tredimensionell (3D) ultraljudsundersökning av analkanalen (EAUS) för diagnostik och bedömning av analfistlar samt för uppföljning av fistelbehandling.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/10/012023/12/01

Finansiering

  • Helge B Wulffs Stiftelse

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fria nyckelord

  • analfistel
  • kollagenplugg
  • Crohns sjukdom
  • 3D endoanalt ultraljud