Forna texter på forna språk - kärnbränsleavfall och framtida kunskap

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet (som finansieras av Svensk kärnbränslehantering AB) behandlar vad studiet av antika texter och språk kan lära oss om bevarande av information över mycket lång tid - något som är av vital betydelse för frågan om hantering av kärnavfall, där livsviktig information måste hållas tillgänglig i tusentals år.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012014/12/31